Kurzy dospělí

Kurzy dospělí
Kurzy dospělí
drapérie
Kurzy dospělí
drapérie
stromy - koláž ( bar.papíry, pastely, tuš)
kůra stromu - suchý pastel
studie svícnu
drapérie
Kurzy dospělí
Kurzy dospělí
Kurzy dospělí
studie podle papírové předlohy, uhel
studie podle papírové předlohy, ber. pastel
role papíru, vodové barvy
studie ruky, pero